De gouden kans: haal de onuitgesproken boodschap naar boven

In het hier en nu

Ik haal de onuitgesproken boodschap naar boven. En ik voer samen met jou als leider het gesprek met het team over datgene waarover het bij jullie zou moeten gaan. In het hier en nu met de organisatiekaders als rode draad. Waarbij jij weet wat je belangrijk vindt, waarvoor je staat en hoe je dit wilt uitdragen.

Je geeft mensen het podium dat ze nodig hebben. Een plek waar zij het beste van zichzelf laten zien. Zodat je bedrijf weer floreert.

Aanpak

Haal de blinde vlekken naar boven en leer wat mensen bezighoudt. Zodat je aan de slag kunt met de ideeën uit de organisatie. Ik voer samen met jouw als leider het gesprek met de mensen via een dialoog, persoonlijk of online.

Traject op maat

Ik maak een traject op maat. We verzamelen de gegevens via gesprekken of een online dialoog. We zetten deze uit bij het team, de afdeling of de hele organisatie. Met de resultaten van de diagnose-check en de organisatiecontext gaan we aan de slag. Samen maken we mensen bewust van de invloed die zij hebben op de dynamiek in de organisatie. Waarna je met iedereen bouwt vanuit de gemeenschappelijke waarden aan een 100% culture proof organisatie.

Jouw leiderschap

Weet als leider wat jij belangrijk vindt, waarvoor je staat en hoe je dit wilt uitdragen. Wanneer je als leider vertrouwen geeft aan jouw mensen zorgt dat voor meer werkplezier voor het team. Zet de mensen op één. Start de dialoog, haal de blinde vlekken naar boven en je vindt de potentievan jouw mensen. Zo leer je met elkaar de gemeenschappelijke delers en de onderlinge verschillen kennen. Je kunt dan met elkaar samenwerken aan het gezamenlijke doel.

1-op-1 coaching

Ik help jouw als leider met een praktisch coachingstraject op zoek te gaan naar jouw persoonlijke drijfveren, waarden, kwaliteiten en doelen. ik geef je handvatten, zodat jij als leider jezelf op een krachtige manier neerzet. Je laat mensen in hun waarden. Je vertrouwt elkaar en mensen voelen zich gezien.

Omgevingsscan

Ik help ook bij het maken van een omgevingsscan. Je krijgt inzicht in de percepties en verwachtingen van klanten en stakeholders. Ik geef je inzichten en adviezen, zodat je de belofte die is neergelegd waarmaakt.

PARTNER CIRCLELYTICS

Ik maak gebruik van de online dialoogtechnologie van CircleLytics.
van CircleLytics.

Voorbeelden & Resulaten

Vereniging van Waterbouwers

De werkgevers organisatie voor aannemers in de waterbouw
Vraag: De leden van de Vereniging van Waterbouwers ervaren knelpunten in het vasthouden en aantrekken van nieuwe medewerkers en het borgen van kennis. Tegelijkertijd zien zij een verschuiving in de werkcultuur. Hoe kunnen we focus en nieuw elan brengen in onze arbeidsmarktbenadering binnen en buiten de branche?

Resultaat: Een strategisch plan, waarbij de waarden en ambities waar het in de branche over gaat, de context vormen voor de propositie in de arbeidsmarkt. Een weg die binnen in de branche begint.

Panenqa

SAP Interim Finance Professionals
Vraag: Hoe kan Panenqa, een waardengedreven consultancybedrijf in de financiële dienstverlening, haar ambitie waarmaken in het vinden, binden behouden van nieuwe mensen en klanten?

Resultaat: Als sparringpartner heb ik praktische tips gegeven om de waarden van de organisatie om te zetten naar concrete acties. De waarden staan niet alleen op papier, ze zijn nu ook echt voelbaar. 

Het traject levert kennis, bewustwording en vertrouwen op waarmee gewenste veranderingen in gang zijn gezet.

TNO

Organisatie voor toegepast natuur wetenschappelijk onderzoek
Vraag: Help ons het TNO-imago op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. En hoe kunnen we het leiderschap en de communicatie voor het binden van mensen en het werven van toekomstige collega’s verder ontwikkelen en implementeren?

Resultaat: Als interim business partner heb ik stappen gezet om tot een employer value proposition te komen en daarmee de brug te verstevigen tussen internal en employer branding.

Rombout Kappers

Locatie Den Haag
Vraag: Help ons een focus te formuleren om de betrokkenheid van medewerkers te versterken en de klantgerichtheid te verbeteren.

Resultaat: Als business coach heb ik dit proces begeleid. De organisatie heeft medewerkers nodig die zich betrokken voelen en dit laten zien door actief mee te denken over de ambitie en de gemeenschappelijke waarden. We hebben concrete stappen uitgezet waarmee het bedrijf deze stip op de horizon kan bereiken. 

Nederlands Loodswezen

Organisatie ter ondersteuning van registerloodsen
Vraag: Het Nederlands Loodswezen was op zoek naar een sterkere profilering op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van de juiste mensen en het versterken van de interne trots.

Resultaat: Samen met (regionale) besturen, HR en communicatiebureau heb ik als projectmanager de waardepropositie en (visuele) identiteit ontwikkeld. En dit alles doorvertaald naar interne en externe uitingen, tools en events. Enerzijds gericht op het versterken van het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers, anderzijds bedoeld voor het aantrekken van nieuw talent. 

Contact

Marisa Hulsebosch
marisa@100procentcultureproof.nl
T 06 23404867

Wanneer leiders zich voor de volle 100% realiseren dat zij goud in handen hebben met de mensen in het bedrijf, dan zetten zij deze mensen op de eerste plaats.

Ik help leiders de blinde vlekken in hun team of bedrijf naar boven te halen, opdat we het gesprek met de mensen aangaan over datgene waarover het ook echt zou moeten gaan. In het hier en nu met de organisatiekaders als rode draad. Zodat jij als leider jouw mensen helpt het beste van zichzelf te zijn.