Haal de potentie van de onderstroom naar boven en verbindt deze met de ambities van de bovenstroom

Traject op maat

Groeien naar een waardengedreven cultuur is zorgen dat medewerkers de waarden begrijpen, erin geloven en ernaar handelen. Hiervoor is eigenaarschap nodig van alle mensen in de organisatie.

Ik ben een coach, facilitator en trainer voor CEO’s, managers en medewerkers. Samen met mijn opdrachtgevers bouw ik aan een fundament van vertrouwen, erkennen en waarderen. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap en verbindende communicatie. De trajecten leveren op verbondenheid, betrokkenheid en werkplezier, waardoor je samen met je mensen klaar bent voor veranderingen, nu en in de toekomst.

Iedere organisatie heeft een eigen verhaal, daarom een traject op maat. In het intakegesprek onderzoeken we met elkaar de vraagstelling en de gewenste aanpak.

Aanpak

Voor organisaties, teams & afdelingen en professionals.

Doe de (online) diagnose-check en ontdek de potentie in de onderstroom.

VOOR ORGANISATIES

Wil je aan de slag met de ideeën uit de organisatie of wil je juist grip krijgen op de weerstand van mensen? Haal de kracht van de onderstroom naar boven en leer wat er zich daar afspeelt. Ik help jullie het gesprek aan te gaan met de mensen in de organisatie via een dialoog, persoonlijk of online. De online dialoog kunnen we voeren met het team, de afdeling of de hele organisatie.

Met de resultaten van de diagnose-check kun je zelf aan de slag. Ook kan ik een ander geluid laten horen, waarbij ik met een traject op maat jullie mensen meeneem in het verder groeien naar een waardengedreven cultuur met als fundament: vertrouwen, erkenning en waardering.

VOOR TEAMS & AFDELINGEN

Pak jouw persoonlijk leiderschap als manager en zorg voor meer werkplezier voor jezelf én voor je team. Start de dialoog en vind de potentie in het team met als startpunt het organisatiekader. (H)erken jullie gemeenschappelijke delers en de onderlinge verschillen. Maak gebruik van de kracht van ieder teamlid en ga met elkaar voor een betere samenwerking en het behalen van doelen.

VOOR PROFESSIONALS

Hoe zet jij als professional jouw persoonlijk leiderschap en communicatiekracht in? Hoe maak je verbinding met jouw collega’s en leidinggevende? En waar komt jouw weerstand vandaan?

Met een praktisch coachingstraject ondersteun ik je op zoek te gaan naar jouw persoonlijke drijfveren, waarden en doelen. En handvatten te geven hoe jij deze als professional op een krachtige manier kunt inzetten in het maken van verbinding en manier van communiceren naar collega’s, medewerkers en klanten.

OMGEVINGSSCAN

Het is ook mogelijk een omgevingsscan te laten uitvoeren. Dit geeft inzicht in de percepties en verwachtingen van de buitenwereld. De resultaten helpen richting te geven in het ook écht kunnen waarmaken van de belofte die buiten is neergelegd.

PARTNER CIRCLELYTICS

Voor het voeren van de online dialoog maak ik gebruik van de dialoogtechnologie van CircleLytics.

Voorbeelden & Resulaten

Vereniging van Waterbouwers

De werkgevers organisatie voor aannemers in de waterbouw
Vraag: De leden van de Vereniging van Waterbouwers ervaren knelpunten in het vasthouden en aantrekken van nieuwe medewerkers en het borgen van kennis. Tegelijkertijd zien zij een verschuiving in de werkcultuur. Hoe kunnen we focus en nieuw elan brengen in onze arbeidsmarktbenadering binnen en buiten de branche?

Resultaat: Een strategisch plan, waarbij de waarden en ambities waar het in de branche over gaat, de context vormen voor de propositie in de arbeidsmarkt. Een weg die binnen in de branche begint.

Panenqa

SAP Interim Finance Professionals
Vraag: Hoe kan Panenqa, een waardengedreven consultancybedrijf in de financiële dienstverlening, haar ambitie waarmaken in het vinden, binden behouden van nieuwe mensen en klanten?

Resultaat: Als sparringpartner heb ik praktische tips gegeven om de waarden van de organisatie om te zetten naar concrete acties. De waarden staan niet alleen op papier, ze zijn nu ook echt voelbaar. 

Het traject levert kennis, bewustwording en vertrouwen op waarmee gewenste veranderingen in gang zijn gezet.

TNO

Organisatie voor toegepast natuur wetenschappelijk onderzoek
Vraag: Help ons het TNO-imago op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. En hoe kunnen we het leiderschap en de communicatie voor het binden van mensen en het werven van toekomstige collega’s verder ontwikkelen en implementeren?

Resultaat: Als interim business partner heb ik stappen gezet om tot een employer value proposition te komen en daarmee de brug te verstevigen tussen internal en employer branding.

Rombout Kappers

Locatie Den Haag
Vraag: Help ons een focus te formuleren om de betrokkenheid van medewerkers te versterken en de klantgerichtheid te verbeteren.

Resultaat: Als business coach heb ik dit proces begeleid. De organisatie heeft medewerkers nodig die zich betrokken voelen en dit laten zien door actief mee te denken over de ambitie en de gemeenschappelijke waarden. We hebben concrete stappen uitgezet waarmee het bedrijf deze stip op de horizon kan bereiken. 

Nederlands Loodswezen

Organisatie ter ondersteuning van registerloodsen
Vraag: Het Nederlands Loodswezen was op zoek naar een sterkere profilering op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van de juiste mensen en het versterken van de interne trots.

Resultaat: Samen met (regionale) besturen, HR en communicatiebureau heb ik als projectmanager de waardepropositie en (visuele) identiteit ontwikkeld. En dit alles doorvertaald naar interne en externe uitingen, tools en events. Enerzijds gericht op het versterken van het gevoel van eigenaarschap onder medewerkers, anderzijds bedoeld voor het aantrekken van nieuw talent. 

Contact

Marisa Hulsebosch
marisa@100procentcultureproof.nl
T 06 23404867

Waardengedreven

Vanuit vertrouwen, erkenning en waardering ruimte geven aan de mensen in de organisatie om het echte gesprek met elkaar aan te gaan. Oprecht contact maken en hardop durven zeggen wat lastig is. Dat is voor mij een waardengedreven cultuur.

Nieuwsgierig en oprecht de ideeën en weerstanden in de onderstroom naar boven halen, zodat je met al die perspectieven samen de ambities kunt waarmaken.