Hoe verbind je klanten aan jouw organisatie?

Zet de mensen in de organisatie op nummer één.

De basis op orde

De waarden van de organisatie een fundamenteel onderdeel laten zijn van je bedrijfsvoering vraagt dat je de basis op orde hebt. Dat begint met bewustwording: waar staat de organisatie voor, wat zijn de ambities en wat zijn dan die waarden? In dat proces heb je iemand nodig die helpt de onderstroom naar boven te halen, ziet waar de versnellers en blokkades zitten en deze durft te benoemen.

Ik praat met medewerkers uit alle lagen van de organisatie om daarachter te komen; persoonlijk dan wel online. Meer dan eens komen blokkades doordat mensen niet of onvoldoende uitspreken wat hen in de weg staat om te kunnen veranderen.

De onderstroom naar boven halen

Als externe richt ik me op het ontdekken en evalueren van de interne organisatie en haar patronen. Met die uitkomsten ga ik in co-creatie met het managementteam en leiders aan de slag. Met elkaar zorgen we ervoor dat de waarden van de organisatie van iedereen worden en dat iedereen deze deelt. Daarvoor bedenk ik verfrissende concepten, die de verbondenheid en betrokkenheid tussen mensen en organisatie versterken.

Persoonlijke aanpak

Ik inspireer mensen op een andere manier naar zichzelf en de organisatie te kijken, zodat duidelijk wordt wat mensen zelf kunnen veranderen om 100% culture proof te worden. Met mijn achtergrond in communicatie, marketing en leiderschapstrajecten help ik leiders dit over het voetlicht te krijgen, intern en ook naar buiten toe. Samen ontwikkelen we een sterke cultuur, waar vertrouwen en plezier bovenaan staan. Dat is waar mensen graag willen werken.

Binnen beginnen is buiten winnen

Het begint bij de mensen in de organisatie, die een nog beter inzicht krijgen in hun eigen waarden, hun persoonlijk leiderschap en manier van communiceren. Als daarbij ook de cultuur en het onderscheidende karakter van de organisatie voor iedereen duidelijk zijn, kun je je op alle fronten beter profileren.

Dit levert het bedrijf veel op:
– meer vertrouwen,
– hogere betrokkenheid,
– efficiëntere en effectievere samenwerking,
– talenten die blijven,
– lager ziekteverzuim en
– een nog betere klantgerichtheid.

100% culture proof gaat over:

Verbinden van de bovenstroom en onderstroom.

Nieuwsgierig maken van mensen, zodat zij patronen en denkbeelden zelf gaan herkennen.

Blijven voeren van de dialoog.

Uitspreken waar de schoen wringt en met elkaar andere perspectieven ontdekken.

Resultaatgerichtheid, innovatiekracht, groei en werkplezier.

Waar zit de potentie van de onderstroom in jullie bedrijf?
Doe de diagnose-check!

Contact

Marisa Hulsebosch
marisa@100procentcultureproof.nl
T 06 23404867

Waardengedreven

Vanuit vertrouwen, erkenning en waardering ruimte geven aan de mensen in de organisatie om het echte gesprek met elkaar aan te gaan. Oprecht contact maken en hardop durven zeggen wat lastig is. Dat is voor mij een waardengedreven cultuur.

Nieuwsgierig en oprecht de ideeën en weerstanden in de onderstroom naar boven halen, zodat je met al die perspectieven samen de ambities kunt waarmaken.