Mijn verhaal

De keukentafel is het belangrijkste podium uit mijn jeugd. Dit was de plek waar mijn moeder onontkoombaar het gesprek met mij aanging. Haar remedie wanneer ik het te bont had gemaakt of omdat ik als onzekere puber het gewoon even niet meer wist.

Geen verhitte debatten. Onze gesprekken gingen over datgene waarover het echt zou moeten gaan. Mijn verantwoordelijkheid nemen, wat mijn gedrag deed met haar en hoe ik andere wegen kon bedenken om mijn dromen uit te laten komen. Maar ook onhandige keuzes of inschattingsfouten moest ik onder ogen zien. Zij leerde mij nadenken over welke zaken ik belangrijk vond, waarvoor ik wilde staan en hoe ik dit wilde uitdragen. Ik pluk hier iedere dag de vruchten van.

Al ruim 25 jaar

Ik zet deze vaardigheid al ruim 25 jaar in bij organisaties, waarvan de laatste vijf jaar als ondernemer. Telkens weer vanuit een voor mij nieuwe rol waar ik in het diepe mag springen. Ik zoek mensen in de organisatie op. En ik haal de blinde vlekken naar boven, zodat we met elkaar een nieuwe, andere aanpak vinden. Een die mensen handvatten geeft en aansluit bij het organisatiekader. Concreet en grijpbaar. Waardoor vertrouwen groeit en mensen zichzelf laten zien en horen. Want binnen beginnen is buiten winnen. 

Ik groeide op in de wereld van sales, marketing, public relations en communicatie. Uiteindelijk kwam ik uit bij communicatie in combinatie met leiderschap. Want ik geloof dat gedreven mensen in de organisatie de sleutel zijn voor succes.

Ook voor mij geldt ‘binnen beginnen is buiten winnen’. Als mentor en coach leer en oefen ik elke dag mijn vaardigheden om vanuit vertrouwen en verbinding het gesprek aan te gaan, zodat we met elkaar praten over datgene waarover het ook echt zou moeten gaan. Net zoals ik dat gesprek aanging aan de keukentafel met mijn moeder. 

Je leest meer over mijn ervaringen op mijn LinkedIn-profiel.

Groeien met Marisa

Hoe proof is 100% culture proof?

Door haar enthousiaste nieuwsgierigheid heeft Marisa in korte tijd de waarden en drijfveren van de waterbouw boven water gekregen en kernachtig verwoord. En met haar samenhangende adviezen kunnen we onze branche - binnen en buiten - uitstekend profileren.

Henry Bleker – Vereniging van Waterbouwers

Marisa heeft ons geholpen om onze boodschap aan klanten en (nieuwe) medewerkers 'in lijn' te brengen met onze interne processen en communicatie. 'Buiten winnen, is binnen beginnen', was het devies. Ze beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en brengt dit over op haar opdrachtgevers.

Rob van de Sanden – Panenqa

Marisa heeft binnen ons bedrijf gezorgd voor meer openheid, betrokkenheid, structuur en verantwoordelijkheid. Hierdoor is het vertrouwen en werkplezier bij iedereen toegenomen.

Niels van der Drift – Van der Drift Hoveniers

Contact

Marisa Hulsebosch
marisa@100procentcultureproof.nl
T 06 23404867

Wanneer leiders zich voor de volle 100% realiseren dat zij goud in handen hebben met de mensen in het bedrijf, dan zetten zij deze mensen op de eerste plaats.

Ik help leiders de blinde vlekken in hun team of bedrijf naar boven te halen, opdat we het gesprek met de mensen aangaan over datgene waarover het ook echt zou moeten gaan. In het hier en nu met de organisatiekaders als rode draad. Zodat jij als leider jouw mensen helpt het beste van zichzelf te zijn.